Välkommen till Stjärnflocka Waldorfförskola

Vår förskola är vackert belägen vid Vårdinge kyrka mellan Gnesta och Mölnbo.

Vi har en stor lekvänlig skogstomt med sjöutsikt. Detta ger barnen möjlighet att röra sig fritt i naturen varje dag och uppleva årstidernas skiftningar.

Stjärnflocka är en förskola med 40 barn indelade i 4 grupper:

  • Två småbarnsgrupper med 8 barn och två pedagoger i varje grupp.
  • Två storbarnsgrupper med ca 12 barn i varje grupp samt integrerad sexårsverksamhet.

Vi serverar vegetarisk lunch, omsorgsfullt tillagad med ekologiska ingredienser.

Förskolan drivs av en föräldraförening. Detta gör att föräldrarna på ett naturligt sätt deltar aktivt och har direktinflytande i verksamheten.

Kontinuerliga utvecklingssamtal och föräldramöten genomförs varje termin. Vi är måna om en nära och personlig kontakt mellan föräldrar och pedagoger.